Premii și distincții

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

2020 - Premiul UEFISCDI în programul PRECISI-2020 pentru premierea rezultatelor cercetării academice (cod PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020)

Dr. Ionuț Biliuță

Premiul acordat pentru articolele “Christianizing” Transnistria: Romanian Orthodox Clergy as Beneficiaries, Perpetrators, and Rescuers during the Holocaust, Holocaust and Genocide Studies 34, 1 (2020): 18-44, și Fascism, Race, and Orthodoxy in Interwar Transylvania: Fr. Liviu Stan (1910-1973) and the ‘Stăniloae generation’, Church History: Studies in Christianity and Culture 89:1 (2020): 101-124.


2020 - Diplomă de Excelenţă

Dr. Eugeniu Nistor

Diplomă acordată de Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” din Bucureşti, Pentru volumul de exegeză „Lucian Blaga – biografie şi destin” şi pentru organizarea la Târgu Mureş a celor 20 de ediţii succesive ale Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” (27 august 2020).


2019 - Diploma de Excelenţă

Dr. Eugeniu Nistor

Diplomă decernată de Uniunea „Lucian Blaga” a Scriitorilor şi Artiştilor Români din Spania şi Universitatea din Alcala, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Lucian Blaga – creaţie, cultură, universalitate” (Madrid, Spania, 24 mai 2019).


2015 - Meritul Academic al Academiei Române

Dr. Cornel SIGMIREAN


2014 - Premiul revistei „Contemporanul - Ideea Europeană”

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul revistei „Contemporanul - Ideea Europeană” - Nicoleta Sălcudeanu pentru volumul Revizuire şi revizionism în literatura română postcomunistă, Bucureşti, 16 octombrie 2014.


2014 - Premiul pentru critică literară al revistei „Poesis”

Dr. Iulian BOLDEA


2011 - Premiul „Vasile Conta” al Secției de filosofie a Academiei Române

Dr. Iulian Boldea; Dr. Eugeniu Nistor

Premiul „Vasile Conta” al Secției de filosofie a Academiei Române – Iulian Boldea; Eugeniu Nistor pentru lucrarea colectivă Opera Blagiană. Filosofie și destin (Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2009).


2010 - Diploma de Excelență a Academiei Române

Dr. Cornel SIGMIREAN

2009 - Premiul „Vasile Conta”, pentru filosofie

Dr. Eugeniu Nistor

Premiul „Vasile Conta”, pentru filosofie - Eugeniu Nistor pentru lucrarea Conceptul de spațiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga (Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2007).


2007 - Premiul I al Asociaţiei Naţionale a Doctoranzilor, Secţia Ştiinţe Sociale (Budapesta, 2007)

Dr. SIMON Zsolt


2006 - Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române

Dr. Simion COSTEA

Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române – Simion Costea pentru cartea România şi Proiectul Briand de Uniune Europeană (Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2004).


2006 - Premiul de debut al Societăţii Muzeul Transilvan (Cluj, 2006)

Dr. SIMON Zsolt


2005 - Premiul „Gheorghe Bariţiu” al Academiei Române

Dr. Corina TEODOR

Premiul „Gheorghe Bariţiu” al Academiei Române - Corina Teodor pentru cartea Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania anilor 1850-1920 (Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003).


2004 - Premiul „Emil Condurachi” al Ministerului Culturii şi Cultelor – Comisia Naţională de Arheologie

Dr. Adrian HUSAR, Prof. Dr. Mihai BĂRBULESCU, Dr. Ana CĂTINAȘ

Premiul „Emil Condurachi” al Ministerului Culturii şi Cultelor – Comisia Naţională de Arheologie – Adrian Husar pentru proiectul “Castrul de la Turda” (împreună cu Prof. Dr. Mihai Bărbulescu şi Dr. Ana Cătinaş).


2004 - Premiul Asociaţiei pentru Literatură Generală şi Comparată din România

Dr. Carmen ANDRAȘ

Premiul Asociaţiei pentru Literatură Generală şi Comparată din România - Carmen Andraş, pentru cartea România şi imaginile ei în literatura britanică. Un spaţiu de frontieră culturală (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003).


2004 - Premiul de debut al Filialei Mureş a Uniunii Scriitorilor din România

Dr. Carmen ANDRAȘ

Premiul de debut al Filialei Mureş a Uniunii Scriitorilor din România - Carmen Andraş, pentru cartea România şi imaginile ei în literatura britanică. Un spaţiu de frontieră culturală (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003).


2004 - Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Mureş, pentru critică şi istorie literară

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Mureş, pentru critică şi istorie literară - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Patria de hârtie. Eseu despre exil.


2004 - Premiul Dafora, pentru istorie literară

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul Dafora, pentru istorie literară - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Patria de hârtie. Eseu despre exil.


2002 - Premiul „Gheorghe Barițiu” al Academiei Române

Dr. Cornel SIGMIREAN

Premiul „Gheorghe Barițiu” al Academiei Române – Cornel Sigmirean pentru cartea Istoria formării intelectualităţii româneşti în Transilvania şi Banat (Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000).


2002 - Premiul “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Dr. Adrian HUSAR

Premiul “Vasile Pârvan” al Academiei Române - Adrian Husar pentru lucrarea Celţi şi germani în Dacia romană (Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999).


2000 - Premiul pentru debut în critică şi istorie literară al revistei Discobolul

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul pentru debut în critică şi istorie literară al revistei Discobolul - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Graffiti.


1999 - Premiul de debut al Editurii Cartea Românească

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul de debut al Editurii Cartea Românească - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Graffiti.


1999 - Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Graffiti.


1999 - Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Mureş

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Mureş - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Graffiti.


1999 - Premiul de debut al revistei Tomis

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Premiul de debut al revistei Tomis - Nicoleta Sălcudeanu, pentru volumul Graffiti.


1997 - Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române

Dr. Valeriu Lazăr

Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române - Valeriu Lazăr pentru lucrarea Repertoriul arheologic al județului Mureș (1995).


1997 - Premiul „Nicolae Iorga“ al Academiei Române

Dr. Grigore Ploeșteanu

Premiul „Nicolae Iorga“ al Academiei Române - Grigore Ploeșteanu pentru lucrarea Românii în conştiinţa Europei (vol. I - 1994).


1979 - Premiul „Nicolae Bălcescu“ al Academiei Române

Dr. Grigore Ploeșteanu

Premiul „Nicolae Bălcescu“ al Academiei Române - Grigore Ploeșteanu (coautor) pentru lucrarea colectivă Independenţa României, 1977.

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus