Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Nicoleta SĂLCUDEANU

Cercetător ştiinţific, gr. II.

Secretar ştiinţific, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gh. Şincai”, al Academiei Române.

Domeniu de interes: literatura română contemporană

Lucrări:

În afara volumelor de autor (Graffiti, Patria de hârtie, Pasienţe, Asupra criticei de azi, Revizuire şi revizionism în literatura postcomunistă), am avut contribuţii publicate în volume colective. De asemenea, am publicat zeci de studii ştiinţifice şi sute de articole, în presa culturală centrală.

Teme de cercetare:

În cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai": din 1995 până în prezent, am făcut parte din colectivul de cercetare care elaborează Dicţionarul General al Literaturii Române, sub egida Academiei Române, secţia de filologie, cu articole dedicate curentelor, scriitorilor şi revistelor literare. Dicţionarul a fost publicat, în şapte volume, la editura Univers Enciclopedic, iar, în present, colectivul dicţionarlui lucrează la revizuirea şi adăugirea primei ediţii şi elaborarea celei de-a doua ediţii. În paralel am lucrat la realizarea tezei de doctorat pe tema exilului literar românesc. În cadrul bursei POSDRU, postdoctorale, a Academiei Române, am elaborat lucrarea Revizuire şi revizionism în literatura postcomunistă, pe care am şi publicat-o ulterior.

În virtutea calităţii de critic literar, am participat la numeroase lansări de carte, dezbateri, anchete literare, jurii de premiere şi alte activităţi de istorie şi critică literară; totodată am avut contribuţii la emisiuni culturale de radio şi televiziune, la posturi centrale şi locale şi am acordat interviuri în presa culturală centrală, în special la postul Radio România Cultural. De asemenea am participat la numeroase conferinţe, colocvii, seminarii şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În calitate de membru al Uniunii Scriitorilor din România am fost onorată cu premii din partea Uniunii, dar şi a unor edituri şi reviste de cultură.

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus>