Dr. Corina Teodor

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Corina Teodor

Cercetător ştiinţific, gr. II cu jumătate de normă

Corina Teodor este cercetător științific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Gh. Șincai al Academiei Române și conf.univ.dr. la Universitatea Petru Maior. Autoare a unei lucrări de licență despre relația carte/societate în Transilvania în secolul al XVII-lea, ceea ce a atras ulterior alte subiecte de cercetare despre impactul lecturii în comunitățile ardelene în sec. XVII-XX.

Teza de doctorat a analizat evoluția istoriografiei ecleziastice ardelene în perioada 1850-1920, preferându-se o perspectivă comparată a celor două linii confesionale, ortodoxă și greco-catolică, a interferențelor și divergențelor dintre istoricii celor două grupări confesionale.

Alte teme de cercetare, pornind de la un material arhivistic inedit, au analizat evoluția structurilor ecleziastice locale, îndeosebi a protopopiatului greco-catolic și cel ortodox al Mureșului, în secolele XVIII-XX. A editat și lucrări de restituire istoriografică, precum și volume colective de studii, în colaborare.Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Seo24.ro